வா வா கண்ணா | VAA VAA KANNA | Hindu Devotional Songs Tamil | Sree Krishna Songs

0 9Vaa Vaa Kanna
Sree Krishna Devotional Songs Tamil
#MCAudiosIndia
======================================================

Lyricist – Varasree
Music – Thej
Singers – Mahanadi Shobana
————————————————————————————————————

SONGS
======
01. Sirithaadi
02. Salankai Ketty
03. Jaya Janaardana
04. Alila Kanna
05. Kaattil Ulla
06. Kanna Kanna
07. Kolangal
08. Konchi Konchi
09. Kannanai Kaanvene
————————————————————————————————————

SUBSCRIBE
=========
MC Audios India (Audio and Jukebox):
https://www.youtube.com/consumer/mcaudiosindia

MC AUDIOS AND VIDEOS MALAYALAM:
https://www.youtube.com/consumer/MCAUDIOSANDVIDEOS

MC Movies Culturalprograms:
https://www.youtube.com/consumer/mcculturalprograms

MC Audios JukeBox:
https://www.youtube.com/consumer/mcaudiosjukebox

MC Movies Tamil:
https://www.youtube.com/channel/UC9ApGbSBPodel8t31yCkL_g

MC Movies Kannada:
https://www.youtube.com/channel/UCgkZscp0USquXvAn-t1Is-g

MC Movies Telugu:
https://www.youtube.com/channel/UCy-MkC-rEK1sMLK2NJSFxTw

MC Youthfestival
https://www.youtube.com/channel/UCJ3CoZCfDZNzanIIo1mkMYg
————————————————————————————————————

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.